Mikä ihmeen vertaislaina? Mitä vertaislaina tarkoittaa ja mitä etuja ja haittoja sen käytössä on.

Yleistietoa vertaislaina

Vertaislaina on lainaustapa, jossa yksilö lainaa rahaa toiselta yksilöltä. Vertaislainaan viitataan myös sosiaalinen lainan ja peer to peer -lainan sanoilla. Henkilö, jolla on tarpeeseensa nähden liikaa pääomaa, voi sopia lainaavansa rahaa toiselle, jolla rahaa ei ole tarpeeksi. Tällöin sovitaan myös lainattavasta summasta, takaisinmaksuajasta sekä mahdollisesta korosta. Mitä pienemmistä lainasummista puhutaan ja mitä läheisempi henkilöiden suhde on, sitä epämuodollisemmin lainoista yleensä sovitaan. Usein kaverukset lainaavat toisiltaan pieniä summia ja raha sovitaan maksettavaksi takaisin kun seuraavan kerran nähdään. Kun puhutaan suuremmista summista, saattaa lainan myöntäjä tuntea olonsa turvatummaksi, jos lainan takeeksi tehdään kirjallinen sopimus, johon kirjataan korko sekä takaisinmaksuaika. Myös vakuuksista voidaan joutua puhumaan.

Usein lainasummien kasvaessa sopimusten luonteessa on nähtävissä kahtiajakoa. Lähimmille sukulaisille tai luotetuimmille ystäville myönnetyt lainat ovat perimältään enemmänkin sosiaalisia. Niissä varakkaampi osapuoli tahtoo olla avuksi ja antaa tällöin lainan usein edullisilla ehdoilla. Toisaalta toinen suuntaus on enemmänkin sijoitusluonteinen, jolloin lainalla on korkeampi korko, ehdoista sovitaan tarkkaan ja usein myös vakuudet otetaan käyttöön. Tällöin laina saattaa olla osittain myös sijoituksen kaltainen, jolloin lainan myöntäjälle tarjotaan osuus yrityksestä tai oikeus muuttaa osa velasta osakkeiksi myöhemmin.

Vertaislainan historia

Historiallisesti katsoen luotonanto on perustunut joko yhden tai monen varakkaamman yksilön kokoamaan pääomaan, jota on lainattu eteenpäin heidän sopivina pitämilleen henkilöille. Nykypankkien toiminta pohjautuu siihen, että tallettajien rahat kerätään yhteen, jolloin rahat lainataan pankkien toimesta eteenpäin soveltamalla rahanluontisuhdetta, vähimmäisvarantojärjestelmää unohtamatta. Nykyisin rahan arvo ei ole sidoksissa mihinkään kiinteään, kuten vaikkapa jalometalleihin, joten pankit hyötyvät siitä, kuinka helppoa rahanluonti on. Tämä on nähtävissä kasvaneena tehokkuutena. Näistä syistä vertaislainaus saattaa olla kovinkin pienimuotoista pankkien luottoihin verraten.

Vertaislainan toimintamallit

Kehitysmaihin annettavat mikrolainat

Jotkin lainasivustot tarjoavat mahdollisuuden tehdä lainan esimerkiksi kehitysmaissa toimiville yrittäjille. Tämänkaltaiset lainat ovat yleensä melko pieniä, noin 300:sta aina 3 000:een dollariin saakka, eivätkä lain myöntäjät saa sijoitukselleen lainkaan tai äärimmäisen vähän korkoa. Tällöin kehitysmaiden lainanottajille tarjotaan mahdollisuus ottaa laina erittäin kohtuullisen kokoisella korolla. Tämän mallin keskeinen tavoite on tarjota ihmisille apua, jotta he voivat selättää köyhyyden omalla työllään.

Luotot ilman vakuuksia

Useimmissa länsimaissa on jo käytössä malli, jossa kuluttaja saa ottaa luottokortin ja pankin tarjoaman lainan. Tällöin palveluntarjoaja laskuttaa ja hoitaa sopimukset, mutta riski takaisinmaksusta on lainanantajalla. Toistaiseksi luotonanto on mahdollista ainoastaan paikallisesti.

Ystävien ja perheenjäsenten väliset lainat

Tällaisessa mallissa laina sovitaan tuttujen ihmisten kesken. Usein tämä hoituu täysin yksilöiden keskinäisellä sopimisella, mutta palveluntarjoajien palvelut mahdollistavat lainan virallistamisen ja maksujen kokoamisen. Lainaussivusto tarjoaa sopimuksille pohjan ja apua rahaliikenteen keskittämisessä ihmisille, jotka ovat jo entuudestaan tuttuja.

Vertaislainan edut ja haitat

Edut

Vertaislainan mallien tarkoitus on tuoda takaisin luoton antamiseen liittyviä sosiaalisia ominaisuuksia, jotka ovat tyystin kadonneet perinteisestä pankkimallista, mutta kuitenkin pitää mukana myös hajautusta sekä riskienhallintaa. Verkkoon pohjautuvaa teknologiaa hyödyntäen on mahdollista tuoda yhteen luoton hakijat sekä sen antajat reaaliaikaisesti. Verkossa toimiminen keventää kustannusrakennetta, sillä fyysiset toimitilat eivät näin ole haaste eikä niistä tule kustannuksia. Ynnäämällä nämä tekijät pyritään saavuttamaan suotuisat tuotot ja kustannukset molemmille osapuolille. Vertaislainauksessa pankki jää osapuolena pois välistä ja näin ollen lainanantajat saavat pääomalleen kerrytettyä suurempaa korkoa, kun taas lainanottajat saavat lainalleen alhaisemmat korot kuin perinteisiä rahoituslaitoksia käyttäen.

Haitat

Vertaislainan suurimpana ongelmana voidaan pitää sitä, että sijoittajia on vaikea löytää. Osasyynä tähän on ollut nähtävästi taloudessa riehunut kriisi, mutta myös luottamuksen kasvattaminen on ollut ongelma. Joillakin sivustoilla sijoittavat ovat myös joutuneet pettymään saamiinsa tuottoihin. Vertaislainan yleistymistä on hidastanut viranomaisvalvonta.

Kategoria(t): blogi. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.